Firma NITREX s.r.o. bola založená v marci 1996 ako obchodná spoločnosť. Hlavným predmetom podnikania je obchod a služby. V sfére obchodu je to predaj agrochemických prípravkov pre agrosektor a tiež predaj DDD prípravkov pre deratizérov. Oblasť služieb v komunálnej a poľnohospodárskej sfére  je zameraná na práce s DDD prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, vrátane plynovania.