PRÍRODNÝ PRODUKT PROTI HOLUBOM Inovatívny systém kontroly vtákov, ktorý vďaka jedinečnému zloženiu rýchlo, ľahko a účinne zamedzí škodlivému výskytu holubov a iných vtákov na objektoch (budovy, stavby a iné) bez ich poškodenia so zachovaním estetiky. Použitie: holuby, čajky, vrany, škorce, vrabce a iné
PRÍRODNÝ PRODUKT PROTI HOLUBOM Inovatívny systém kontroly vtákov, ktorý vdaka jedinecnému zloženiu rýchlo, lahko a úcinne zamedzí škodlivému výskytu holubov a iných vtákov na objektoch (budovy, stavby a iné) bez ich poškodenia so zachovaním estetiky. Použitie: holuby, čajky, vrany, škorce, vrabce
Prístroj vysiela ultrazvukové a svetelnésignály, ktoré nepriaznivo vplývajú nasluchové ústrojenstvo a nervovúsústavu hlodavcov.
Prístroj mení existujúce elektromagneticképole káblov elektrickej inštalácie danejbudovy. Táto zmena elektromagnetickéhopola nepriaznivo vplýva na sluchovéústrojenstvo a nervovú sústavu hlodavcov.
Prístroj vysiela ultrazvukové signály,ktoré nepriaznivo vplývajú na sluchovéústrojenstvo a nervovú sústavuhlodavcov.
Slúži k odhánaniu myší ekologickycistým spôsobom bez použitiachemických látok a jedovatýchpožerových nástrah.
Zobrazených 1 - 6 z 6 produktov