NITREX  s.r.o.
Murániho 10
949 11  Nitra

tel. :   00421905920077
email : info@nitrex.sk

IČO : 34136380
DIČ : 2020407851
IČ DPH : SK2020407851

Obchodný register Okresný súd Nitra
Oddiel  Sro  Vložka č.2087/N